Zelená střecha Urbanscape

Nový systém zelené střechy bez zvýšených nároků na statiku a údržbu

Na rozdíl od tradiční zelené střechy s půdním substrátem:


Rozdíl mezi klasickou zelenou střechou a Urbanscape

Klasická zelená střecha se musí velmi často zalévat, protože nedokáže akumulovat velké množství vody. V praxi se to často zanedbá a rostliny uvadnou. Urbascape dokáže vodu akumulovat a zalévá se mnohem méně. Po zhotovení klasické střechy se rostliny teprve vysazují, kdyžto Urbanscape se dodává s předpěstovaným kobercem rostlin.

Zelená zahrada místo asfaltové střechy

Zabraňuje přehřívání interiéru

Teplota zelené střechy je až o 40 °C nižší než u tradiční střechy! Zelené střechy pomáhají v létě snížit efekt městských tepelných ostrovů, kdy je teplota vzduchu ve městech až o 5 – 7 °C vyšší než na venkově. 

Prodlužuje životnost střechy

Zelená střecha dokáže prodloužit životnost střechy až trojnásobně! Chrání spodní vrstvy střechy před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými teplotními výkyvy.

Systémová skladba

Postup zhotovení zelené střechy Urbanscape

1. Příprava podkladu 

Očistěte střechu koštětem. Zkontrolujte těsnost hydroizolace.

2. Urbanscape ochranná fólie

Ochrannou fólii použijte vždy, když hydroizolace není odolná proti prorůstání kořínků. Fólii rozviňte se vzájemným přesahem 20 cm a přesahem střechy 50 cm. Dočasně fólie zatižte. Zabráníte tak, aby je nadzvedl vítr. V místech střešních vpustí fólie prořízněte. Vyvarujte se řezání přímo na hydroizolaci. Kvůli bezpečnosti a ochraně fólie použijte nůž se zahnutou čepelí.

3. Urbanscape drenážní fólie

V závislosti na použitém materiálu:

Drenážní fólie položte na celou plochu střechy. V místech střešních vpustí fólie prořízněte nožem se zahnutou čepelí.

4. Urbanscape Green Roll

Rozviňte Green Roll kolmo na drenážní fólie těsně vedle sebe. Můžete vynechat pás o šířce 20 cm na okraji střechy a později jej zasypat jej kačírkem. Green Roll doporučujeme stříhat nůžkami.

5. Urbanscape rozchodníkový koberec

Zkontrolujte polohu koberce a pak jej opatrně rozviňte kolmo na Green Roll. Postupujte na střeše z vrchu dolů. Koberec stříhejte nůžkami nebo řežte nožem se zahnutou čepelí. Rozchodníkový koberec by měl pokrývat celou plochu střechy. Pokud chcete použít i kačírek, nechte na okraji střechy min. 20 cm pás bez vegetace.

6. Ochranný koš

Na střešní vpusť osaďte ochranný koš. Lištu k zachytávání nečistot vsuňte okolo rozchodníků L stranou pod drenážní fólie.

7. Vrstva kačírku

Pokud chcete mít vrstvu kačírku, použijte frakci 16 až 32 mm. Ujistěte se, že ochranná fólie je zasypaná v celé ploše. Kačírek by měla dosahovat stejné výšky jako rozchodníkový koberec.

8. Dokončení

Část ochranné fólie přesahující přes okraj střechy odřízněte nožem se zahnutou čepelí. Dejte pozor, abyste nepoškodili hydroizolaci. Prázdná místa v rozchodníkovém koberci vyplňte rostlinami. Zalévejte rozchodníky tak dlouho, než se Green Rolle nasytí vodou.

9. Údržba

Hnojte rozchodníky 1–2× ročně vhodným hnojivem. Při dlouhém období sucha vegetaci zavlažujte.

Zelená střecha Urbanscape (PDF brožura - 930 kB)

Video (webinář): Zelené střechy - budoucnost měst (Milan Pokrivčák - Knauf Insulation CZ)

Milan Pokrivčák – Knauf Insulation
poradce pro investory, kutily a stavební firmy
(zavolejte si k nám pro kontakt - 602 110 393)